loading

blind spot concepts | mirjam van den Haspel


Op het snijvlak van kijken en denken
ontwikkel ik vorm
en educatie…

atelier keramiek

WIE, WAT, WAAR > klik

vorm; autonoom

vorm; ontwerp

Ideeën en concepten zijn de basis voor vorm en inhoud. Ze onderscheiden, positioneren en genereren communicatieve slagkracht.

documentatie