loading

blind spot concepts | mirjam van den Haspel


Op het snijvlak van kijken en denken
ontwikkel ik design, art en educatie…

concept + ontwerp

Ideeën en concepten zijn de basis voor vorm en inhoud. Ze onderscheiden, positioneren en genereren communicatieve slagkracht.

documentatie

art; autonoom

keramiek educatie

WIE, WAT, WAAR > klik