loading

blind spot concepts | mirjam van den Haspel


Op het snijvlak van kijken en denken
ontwikkel ik grafisch ontwerp en autonoom werk.

vorm; autonoom

vorm; ontwerp

Ideeën en concepten zijn de basis voor vorm en inhoud. Ze onderscheiden, positioneren en genereren communicatieve slagkracht.

documentatie