loading

 

proloog_jonge_belegger_

De proloog van het boekje over 70 jaar Robeco is voortgekomen uit een brainstormsessie, waarbij Mirjam de essentie en geest van het bedrijf zo wist te pakken, dat meteen duidelijk was: dit wordt de rode draad voor het jubileumboek. Een goed voorbeeld van meedenken in een zo vroeg mogelijk stadium. Creativity Is the New Currency.

Proloog > Vermogen is vermoedelijk het meest gangbare woord in het taalgebruik van Robeco. Vermogen, vermogensvorming, vermogensbeheer, vermogensgroei. Vermogen als synoniem voor kapitaal en fortuin. Daarom wezenlijk voor het beschrijven van zeventig jaar Robeco Groep. Maar er is ook die andere betekenis. Vermogen als iets waartoe men in staat is. Geestelijke vermogens. Sociale vermogens. Vermogens van mensen die samen de Robeco Groep gemaakt hebben. Een impressie hiervan staat in dit boek. Robeco sinds 1929.