20 mei 2015

KNSTMPPN staat op het Onderwijsfestival2032

KNSTMPPN staat donderdag 21 mei geprogrammeerd op het onderwijsfestival2032 georganiseerd door Like to Share – Voor onderwijspioniers en -managers.

“Ongemerkt eenentwintigste eeuwse vaardigheden ontwikkelen met KNSTMPPN [kunst-meppen]’ door Mirjam van den Haspel (Blind Spot Concepts), 12:00-12:50u – Cinema 4


Binnen het kunstkaartspel KNSTMPPN staat het leggen van visuele en inhoudelijke verbanden centraal. Naast deze vorm van creatief denken, vergt en ontwikkelt het basale vaardigheden als verwoorden, beargumenteren en anticiperen. Ook genereert het een algehele open-minded mentaliteit. Daarmee is KNSTMPPN, behalve een spel, ‘serious business’.

Drie jaar geleden besloot Mirjam van den Haspel om vanuit haar ‘skills’ als ontwerper en brainstormer een bijdrage te leveren aan een omslag binnen het onderwijs. Dit leidde tot nascholing, de afstudeeropdracht ‘ontwikkel een innovatief educatief product’, een diploma, dit kunstkaartspel en de toekenning van de eerste Stimuleringsprijs DBKV 2015. Het spel sluit naadloos aan op de woorden van Sander Dekker bij de aftrap van de Nationale Brainstorm: ‘het gaat allemaal om het leggen van slimme verbanden’. Deze sessie legt uit over welke verbindingen het gaat, hoe het spel werkt en dàt het werkt.

Van: http://liketoshare.education/onderwijsfestival/over-de-sessies/

 

Over het Onderwijsfestival2032:

De toekomst van ons onderwijs

In de week van #onderwijs2032 (18-22 mei 2015) organiseert Like to Share op tal van plaatsen de Nationale Ouderavonden. De week sluit af in Amsterdam met het Onderwijsfestival2032. #onderwijs2032 is een initiatief van staatssecretaris Sander Dekker met als doel een brede maatschappelijke dialoog te starten over de toekomst van het onderwijs.

Op de Nationale Ouderavonden gaan ouders, leerlingen en de school in gesprek over de toekomst van het onderwijs. Het Onderwijsfestival2032 biedt onderwijsprofessionals, (semi)overheid en bedrijfsleven een podium voor het uitwisselen van kennis en visies over de toekomst van het onderwijs.

De vraag die centraal staat is steeds: welke kennis en vaardigheden zijn nodig om volledig mee te kunnen draaien in de maatschappij van 2032?

 

Van: http://onderwijsfestival.nl/

Post Details

Date

20 mei 2015

Leave a Comment